نمایش تصاویر شکیبا باشید ...
تکریم ارباب رجوع وحقوق شهروندی برنامه راهبردی دولت است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی فرمانداری رامسر   
سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 09:04

فرماندار شهرستان رامسردر جلسه شورای اداری شهرستان رامسر گفت:مردم باید با مطالبه گری نسبت به خواسته هاومشکلات مسولان راخسته نمایدووفرماندارنیز باید درجهت تامین مطالبات مردم مدیران راخسته نماید.
محمد آزاددرجلسه شورای اداری امروزدراردوگاه شهیدمیرزاکوچک خان افزود:اول،میانه وآخرمردم هستند باید همه تلاش خودراصرف خدمت به مردم نماییم.
وی بیان درعرصه جهانی برخی کشورها جزآشوب و دغدغه برای مردم  دستاوردی ندارند و ادعای دمکراسی،مدرن وپست مدرن نیزدارند.
وی بیان داشت:انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) و ...

بصیرت ملت زلزله ای دردنیاایجادنمودوازهمان ابتدای انقلاب ایجادچالش های مختلف برای کشورایجادشدکه نقطه عطف آن دوران جنگ تحمیلی بوداما مردم با رشادت وایثارتوانستنددوران جنگ رابه دفاع مقدس و برگ زرین تاریخ ایران تبدیل نمایند.
وی بیان داشت:ایران اسلامی درنظام بین الملل حرفی برای گفتن دارد وبه عنوان قدرت منطقه ای موردخطاب است
وی افزود:کشورهای منطقه جنگ ودشواری های زیادی  دارند اما  ایران دارای امنیت پایدار است واین امنیت به برکت رهبری معظم انقلاب، باحضوروبینش همه مردم،آگاهی نیروهای نظامی.انتظامی و امنیتی است اگر کسی بخواهد درمقابل کشوربایستدراهی جزهلاکت ندارد.
وی افزود:ماامروزدرعرصه های مختلف گامهای بلندبرداشته ایم صادرکننده گندم هستیم توانستیم با برنامه ریزی درست به کشورهابفهمانیم آنهاکاهش تولید نفت و ماافزایش تولیدداشتیم.
وی گفت:در برجام توانستیم کشورهارابه  میزمذاکره بنشانیم آنهانسخه لیبی رابرای ما داشتند اما با رهبری عالمانه مقام معظم رهبری ودرایت دولت تدبیر وامیدانرژی هسته ای را به عنوان یک حق برای خودبدست آوردیم.
وی گفت: بایدبامشارکت و همدلی مردم مسولان این دستاوردهاراپاس بداریم.
وی گفت:در شهرستان رامسرشاهداقدامات بزرگی بودیم البته مشکلات و خواسته هایی داریم .
وی تاکید نمود:رویکردجدیدی در شهرستان ایجادشده ،خدمتگزاری  برای مردم فهیم فراهم شد با همراهی مردم گروههاتشکل ها امام جمعه و نماینده مجلس مسولان وشوراهامی توانیم گام های بزرگی برداریم آنچه بایدمدنظرمدیران باشدخلاقیت باید در راس کار مدیران باشدآنچه امروزموردنیازاست توسعه گرایی مدیران است این از وظایف ذاتی آنهاست مدیران باید برنامه محوروصاحب طرح باشد؛مدیربدون برنامه نمی تواند به سرمنزل مقصودبرسد همچنین بهره گیری از امکانات بالفعل بالقوه است که دردوربرمدیران است.
وی گفت:مدیران باید از دانش مدیریتی بهره مندباشنداگربتوانیم دانش مدیریتی به روزنماییم درروندخدمت رسانی به مردم موفق هستیم.
وی تاکیدنمود:مدیران وظایف کاری خودراشناسایی نماییدمدیریت جهادی تاکید مقام معظم رهبری موردتوجه قرار دهیم و تلاش شبانه روزی نماییم ومدیریت راازحالت ویترینی در بیاوریم.
وی گفت:فرمانداری دستگاه نظارتی است دستگاههابه وظایف خود عمل نمایندتوسعه رامسربامدیریت جهادی شبانه روزی محقق می شودتکریم ارباب رجوع وحقوق شهروندی برنامه راهبردی دولت است مردم ماارباب رجوع هستند ومانوکرمردم و نباید کارهای ماشعاری باشد‌.
وی افزود:باید برای ارباب رجوع احترام قائل باشیم برای مدیران هیچ بن بستی نیست برای حل مشکلات مردم یا راهی بیابیم ویاراهی بسازیم.
وی گفت:از ظرفیت شوراهای اسلامی دستگاههای اجرایی نهایت استفاده راببرندونبایدفاصله بانهادشوراباشدکارهاباپیوست فرهنگی باشدامروزفرهنگ اولویت کار است.
وی گفت:فرصت خدمت درنظام اسلامی برای هرکس ایجاد نمی شودنکندبعدازدوران مدیریت بگوئیم چرافلان کار را انجام ندادیم وبایدقدرفرصت را بدانیم.
امام جمعه شهرستان رامسرنیزگفت:آسیب های ما درکارهابه خاطرعبورازفرصت هاست.
حجت الاسلام سیدجعفررضایی افزود:مسولیت فرصت خدمتگزاری است وبایدازآن درجهت خدمت رسانی هرچه بیشتر استفاده نمود.
وی بیان داشت:ما همواره درمعرض نگاه خداهستیم و هیچ گاه ازدیدخداپنهان نیستیم.
وی ادامه داد: بایدبادیگران طوری برخوردنماییم که دوست داریم دیگران بامابرخوردنمایند.
وی گفت:اگرارباب رجوع به مدیران مراجعه نمایدلحظه ای فکر کنیم که او رییس هست و ما ارباب رجوع هستیم.
وی افزود:در کارها و خدمت رسانی باید امید رادرآنهازنده نمودودررسیدگی به مشکلات مردم انعطاف داشت.
وی تاکیدنمود:امروزدولت تدبیروامید درراس خدمت است و مدیران باتدبیرخودامید رادرمردم زنده نمایند.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 09:23
 

ساعت و تاریخ شمسی

دوشنبه, 28 اسفند 1396

اوقات شرعیسایت های مفید

افراد آنلاین در سایت

ما 206 مهمان آنلاین داریم